Kundaliniyoga

Kundaliniyoga

Yoga syftar till att uppnå hälsa, ökad medvetenhet & balans i livet.

Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform som vitaliserar hela kroppen och gör den stark, smidig och flexibel.

Du skärper ditt sinne, stimulerar din kreativitet och får hjälp att hålla fokus på det som sprider lycka och mening. Då så många idag lever i en stressig tillvaro med pressat tidsschema är Kundaliniyogan särskilt effektiv eftersom det ger så märkbara resultat på kort tid.

Du kan lyfta, förändra, förhöja ditt sinnestillstånd på bara några minuter – därför kallas Kundaliniyoga också för medvetenhetens yoga.

Kundaliniyoga består av en rad sammansatta tekniker: Asanas (kroppställningar), pranayama (andningstekniker), mudras (handställningar), bandhas (kroppslås), mantran, meditation och djupavslappning.

Förutom att teknikerna skapar inre lugn, koncentration och uthållighet, vitaliseras också körtel och lymfsystemet samt stärker vårt hjärta och nervsystem. På det sättet byggs kroppens immunförsvar upp.

När vi praktiserar kundaliniyoga iakttar och observerar vi allt som händer inom oss utan att värdera eller bedöma upplevelsen. Detta förhållningssätt kallas också för medveten närvaro eller mindfulness och genomsyrar hela yogapraktiken.

Meditation

Meditationens syfte är att rena och stilla sinnet.

Genom att vända sig inåt och komma bortom tankarna utvecklas ett fördjupat medvetandetillstånd.

Omfånget och den stora variationen av meditationstekniker inom Kundaliniyogatraditionen är slående.

Det finns meditationer som ökar vår medvetenhet, främjar vår uppmärksamhet och gör oss mer närvarande. Andra som reducerar stress, verkar vitaliserande eller motverkar missbruk m.m.

Mantra

Mantran är ord eller stavelser som ger upphov till speciella ljudvibrationer.

Dessa ljudvibrationer påverkar både kroppen och sinnet på ett positivt sätt.

Det är kombinationen av ljud, rytm och andning som gör mantran effektiva.

Genom att upprepa mantrat avtar den vardagliga tankeverksamheten och ditt undermedvetna renas.

Pranayama

Pranayama är andningstekniker där man använder andningen för att uppnå olika stadier av medvetenhet, avslappning och välmående.

Inom Kundaliniyogan används en mängd olika pranayams.

Några exempel är djupandning, eldandning, kanonandning, segmenterad andning och Sitali Pranayam (andas in genom rullad tunga, andas ut genom näsborrarna).

Gong

Gongen är ett heligt och uråldrigt instrument för healing och transformation.

Ljudet från gongen skapar djup avslappning och tar oss bortom flödet av tankar, löser upp blockeringar, minskar spänningar och stimulerar cirkulationen i kroppen.

Det har sagts att ljudet av en välspelad gong är det enda som helt och fullt kan få den mänskliga kroppen såväl som sinnet att slappna av på alla nivåer. Kom och upplev det själva!